En expert på revision

Ekonomin är en av de delar i ett bolag som håller verksamheten stabilt, tillsammans med grundpelarna personella resurser och bra ledning. Men eftersom att ett bolag är så beroende av en stabil ekonomi med utrymme för utvecklingsmöjligheter krävs det väl gjord redovisning och revision. Sök därför efter en trygg och gedigen revisionsbyrå i Stockholmsområdet.

Komplexiteten i ett bolag kräver noggrannhet

En bolagsverksamhet är komplex, och den ekonomiska delen kanske särskilt komplex. Man ska dels hålla ekonomin stabil för att inte riskera ohållbara situationer för bolaget, men man planerar också utvecklingsmöjligheter med hjälp av ekonomin, och då gäller det att redan ha stabilitet i grunden. Eftersom att ekonomin utgör en så pass stor del av detta är det viktigt att redovisning och revision går noggrant till. För att ta rätt beslut kan det även vara en god idé att slussa ut revisionen till en extern aktör som kan se verksamheten med andra ögon.

Att ta hjälp av en extern aktör och redovisningsbyrå kan handla om tjänster som bland annat rör:

  •      Lönsamhetsanalyser
  •      Företagsvärderingar
  •      Revisionsrådgivning vid bokslut

Baker Tilly Mapema, en revisionsbyrå verksam i Stockholmsområdet enligt kvalitetssäkrande ramverket REKO. De har förbättrat bolags verksamheter sedan 1975 genom tidsbesparingar, ekonomiska besparingar och har varit rådgivare till en mängd bolag. För att optimera uppdragsgivares verksamhet sköter Baker Tilly Mapema även regelbunden uppföljning för ständig förbättring.  

Genomför din revision med en trygg och gedigen revisionsbyrå som lägger högt engagemang för att förbättra för dig och ditt bolag.

Hjälp med flyttstädning värt pengarna

Sommaren är över och den värsta bostadshetsen är börjar ebba ut. Och även om bostadspriserna sjunkit för första gången på många år är intresset för att köpa och sälja bostäder lika stort som alltid. Och förutsättningar för flytten är fortfarande likadana: Att lämna en lägenhet eller bostad ostädad är inget alternativ!

Att oroa sig för eller skjuta upp flyttstädningen är lika vanligt som att skippa frukost eller löpträningen efter jobbet. Det är bara något vi gör. Men vare sig vi vill eller inte är flyttstädning något som måste göras. En bristfällig flyttstädning innebär att den nya ägaren eller hyresvärden har rätt att kräva ersättning och i värsta fall leder det till att relationen skadas i längden.

För de som har glömt eller helt enkelt prioriterat bort flyttstädningen finns egentligen bara en lösning, och den är ganska enkel. Anlita en flyttfirma för att ta hand om städningen!

När man flyttar är det svårt att inte lämna efter sig smuts, damm och skräp. Det är därför oerhört viktigt med noggrannhet i städningen innan man lämnar över nyckeln. För att vara riktigt säker på att jobbet blir gjort kan det vara klokt att överlämna jobbet till proffs.

Låt en flyttfirma sköta jobbet

När en flyttfirma sköter städningen kan du vara säker på att allt som ska vara gjort faktiskt blir gjort. En vanlig städfirma har också koll på vad som är viktigt att tänka på när det gäller flyttstädning i Stockholm och övriga landet, men inte i lika stor utsträckning som ett företag som jobbar med flytt på daglig basis.

En flyttfirma vars erfarenhet och noggrannhet talar för sig själv är Karavan Point. Med enbart ansvariga specialister och ett kostnadseffektivt arbete är du garanterad ett gott resultat om du väljer Karavan Point när det är dags att flytta.

Så undviker du identitetsstöld

Identitetsstöld är en allt vanligare typ av kriminalitet. Men det går att skydda sig från att få sin identitet stulen, och därmed minska risken att någon köper saker eller tar lån i ditt namn.

1. Öppna inte okända mejl eller länkar

Om du öppnar mejl eller länkar som är okända för dig, och verkar misstänkta, riskerar du att få in virus i din dator som exempelvis kan kopiera dina inloggningsuppgifter.

2. Ha koll på dina appar

Ladda inte ned appar urskillningslöst, utan ta dig tid att kolla om de har funnits ett längre tag, och verkar trovärdiga. Googla dem och kolla vad de har för omdömen och betyg.

3. Var försiktig med dina kontouppgifter

Var noga med hur du lämnar ut viktig information.
Skicka exempelvis inte konto- eller personuppgifter via mejl utan att först ha kontrollerat att det är den aktuella myndigheten eller organisationen som har begärt in dina uppgifter.

4. Håll din post säker

Att sno några brev från en olåst postlåda är ett vanligt tillvägagångssätt hos den här typen av bedragare. Ofta märker man inte ens att breven är stulna. Var noga med att se till att inga obehöriga kommer åt din post, så att dina personuppgifter inte exponeras i onödan.
Släng inte heller post med personlig information i pappersinsamlingen eller soporna.

5. Anmäl borttappade identitetshandlingar

Var noga med att anmäla en borttappad identitetshandling till polisen och till kreditupplysningsföretag så fort som möjligt.

6. Använd säkra lösenord

Se till att dina lösenord är säkra, och undvik att använda samma lösenord på flera tjänster. Att använda sig av samma lösenord gör det enkelt att komma ihåg, men det ger också nätbrottslingar tillgång till alla dina konton, vilket snabbt kan ge katastrofal effekt.

Att söka utannonserade jobb är inte alltid det mest effektiva tillvägagångssättet

Det finns många fler lediga jobb i Stockholm är vad du tror. Det gäller dock att veta var du ska leta, och hur du ska gå tillväga för att söka jobbet. Många begränsar sig till att leta efter redan utannonserade jobb, vilket ofta är mindre effektivt än man kan tro.

En vanlig uppskattning är att endast 25 procent av jobben kommer ifrån formella kanaler. Resterande 75 kommer från informella sådana, vilket i sig både är ett positivt och negativt faktum. Positivt på så sätt att det finns många fler jobb tillgängliga att söka än de som syns, negativt eftersom det faktiskt innebär att du måste jobba lite för att hitta dem.

Sök inte ett utannonserat jobb om du inte är helt säker på att du kan få det

Att söka redan utannonserade jobb, via till exempel arbetsförmedlingen, är dessutom ofta en ganska ineffektiv metod, eftersom de jobben ofta är väldigt översökta och därmed hårt konkurrensutsatta. Det motsatta alternativet, ett utannonserat jobb utan mycket konkurrens, är ofta svårsålt av en anledning.

Utannonserade jobb är också något som företaget som söker nya medarbetare spenderat en hel pengar på. Detta gör att anställningsprocessen är omfattande och full av tidskrävande steg, samtidigt som tillvägagångssättet är förknippat med en minutiös matchning av precis rätt profil.

Om du har rätt profil för jobbet ska du givetvis söka det, men i övriga fall kan det löna sig att snarare inrikta sitt sökande på de företag som man kan tänkas vilja jobba för, och där man tror att man passar in. Rätt personer och rätt miljö kan vara betydligt viktigare än rätt jobb till att börja med. Om företaget är rätt, och du trivs med dina arbetskamrater, är det ofta ganska lätt att efter en tid få göra mer av de uppgifter som liknar ditt drömjobb.

Att vända sig till ett rekryteringsföretag vid chefsrekrytering – varför då?

De flesta företag, oberoende av storlek och bransch, ställs någon gång inför situationer som kräver att snabbt agerande att anställa nya personer till viktiga nyckelroller eller chefspositioner.

Ofta handlar det om att tillsätta en position under en tidsbegränsad period, vilket gör det extra viktigt att personen i fråga kan rycka in med kort varsel. Gärna utan någon längre upplärningsperiod.

Många företag sköter denna rekryteringsprocess på egen hand. De flesta brukar inse relativt snabbt är hur tidskrävande, energikrävande, kostsamt och svårt det kan vara. Vanligt är då att man överlämnar processen till ett rekryteringsföretag som kan hjälpa  till att identifiera lämpliga kandidater för chefspositioner med specifik kompetens och expertis.

Fördelar med att anlita ett rekryteringsföretag

Chefsrekrytering kan vara aktuellt inom alla branscher vid en rad olika situationer. Med ett rekryteringsföretag brukar det vara möjligt att hyra in en chef under tidsbestämd period vid exempelvis föräldraledighet, sjukskrivning, uppsägning eller under ett projekt som leder till ökad arbetsbelastning.

En stor fördel med att hyra in en tillfällig chef är att man kan välja att rekrytera om personen känns rätt för rollen.

Rekryteringsföretag lämnar ofta en garanti på att rätt person med den kompetens och erfarenhet som krävs tillsätts. På så vis minskas också risken för felrekryteringar – och massor med värdefull tid frigörs att fokusera på kärnverksamheten!