Svanenmärkning är en typ av certifiering som sätts på miljövänliga produkter och tjänster. Det är inte alla produkter och tjänster som är möjliga att svanenmärka. Istället väljer organisationen produkter och tjänster som de anser har stor möjlighet att minska deras miljöpåverkan.

Städtjänster och städfirmor kan erhålla en svanenmärkning. Det är inte så konstigt, eftersom det under lång tid användes mycket kemikalier och rengöringsprodukter som inte var optimala för klimatet.

Men vad innebär svanenmärkningen och varför bör man välja en svanemärkt städfirma att utföra ens kontorsstädning? Det kommer vi svara på i den här texten.

svanenmärkt städning

Svanenmärkning – alltid ett smart val

Som tidigare nämnt är det inte alla tjänster och produkter som ens kan få en svanenmärkning. Men för saker som kan få denna märkning är kraven mycket hårda. Krav ställs inom användandet av kemikalier, utsläpp, avfallshantering, funktionalitet och kvalitet. Men vad innebär då en svanenmärkning för våra kunder? Enligt Svanenmärkningens hemsida kan man läsa att de produkter och tjänster som får märkningen är “… till för att hjälpa konsumenter att leva ett miljövänligt liv.”.

Produkter och tjänster som klarar granskningen för att kalla sig svanenmärkta får också göra om testerna, för att kontinuerligt kunna visa att man lever upp till de hårt ställda kraven.

Miljövänlig städning – mer än svanenmärkning

För oss som vill anlita en miljövänlig städfirma kan det vara svårt att veta vilken man ska välja. Det finns några fler tecken på att städfirman i fråga faktiskt är miljömedvetna. Det första man kan kika efter på städfirmans hemsida är policys för exempelvis miljö, kvalitet och arbetsmiljö. Det tyder på ett ansvarsfullt företag som tydligt berättar vad de gör för att ta detta ansvar. Man kan också leta efter certifieringar i enlighet med ISO och OHSAS. Det är certifieringar som visar på ett bra företag. Man kan också alltid ställa frågor till städfirman om arbetssätt och vad de faktiskt gör för att leva upp till att vara miljövänlig.

Att välja rätt städfirma

Men vilken städfirma ska man välja då? Eftersom alla företag har olika behov är det inte helt lätt att svara på. Av vår erfarenhet kan vi varmt rekommendera Kundia. De har nästan 30 års erfarenhet av branschen och förstår vad det innebär att arbeta miljövänligt. Du kan läsa mer om deras miljöarbete på deras hemsida www.Kundia.com. På hemsidan kan man också begära en offert när det är dags för ditt företag att anlita en miljövänlig städfirma.