Ledningsgruppsutveckling är en förutsättning för företag som vill växa och frodas på marknaden. Även chefer behöver stöd och utveckling och med en kompetent och insiktsfull ledning mår hela organisationen bättre.  

Ledningsgruppsutveckling är ett alltmer vanligt begrepp inom näringslivet. När ett företag sätter upp mål och börjar jaga dessa mål sker en tillväxt. För vissa företag sker den långsamt och planerat, med goda marginaler och mycket svängrum för förändringar i förutsättningarna. För andra sker tillväxtprocessen i ett högre tempo och bland annat i det kan ledningsgruppsutveckling tjäna ett viktigt syfte.

Ledningsgrupper har ansvaret att ta höjd för dessa utmaningar och samtidigt se till att företagets målsättningar genomsyrar den egna verksamheten, såväl gentemot kunder som medarbetare. Det strategiska ansvaret är bara en del av ansvaret som en ledningsgrupp har. Lika viktigt är ansvaret att se till att strategierna faktiskt implementeras i det dagliga arbetet. Att alla inom företaget talar samma språk kan låta enkelt men det är oftast tvärtom, inte minst om företaget är inne i en tillväxtperiod med medarbetare med olika kompetens och erfarenhet.

En bra investering i företagets utveckling

Ledningsgruppsutveckling kan göras på gruppen i stort men också på alla medlemmar individuellt. En förutsättning för en lyckad ledningsgruppsutveckling är förstås att förstå företaget och dess personal. Oftast inleds arbetet med en noggrann analys av organisationen i stort, arbetsprocesser och målsättningar. Detta gör att utvecklingen kan skräddarsys utifrån företagets specifika behov.

Svenskt Ledarskap har över 20 års erfarenhet av att utveckla ledare och chefer i små till medelstora bolag. Med en humanistisk inriktning, med fokus på mänsklig kommunikation, erbjuder Svenskt Ledarskap ledningsgruppsutveckling som driver ert företag framåt. Alla konsulter på Svenskt Ledarskap är licensierade och kompetenta, med lång erfarenhet av stöd och utveckling via ledarskapsutveckling.