Ekonomin är en av de delar i ett bolag som håller verksamheten stabilt, tillsammans med grundpelarna personella resurser och bra ledning. Men eftersom att ett bolag är så beroende av en stabil ekonomi med utrymme för utvecklingsmöjligheter krävs det väl gjord redovisning och revision. Sök därför efter en trygg och gedigen revisionsbyrå i Stockholmsområdet.

Komplexiteten i ett bolag kräver noggrannhet

En bolagsverksamhet är komplex, och den ekonomiska delen kanske särskilt komplex. Man ska dels hålla ekonomin stabil för att inte riskera ohållbara situationer för bolaget, men man planerar också utvecklingsmöjligheter med hjälp av ekonomin, och då gäller det att redan ha stabilitet i grunden. Eftersom att ekonomin utgör en så pass stor del av detta är det viktigt att redovisning och revision går noggrant till. För att ta rätt beslut kan det även vara en god idé att slussa ut revisionen till en extern aktör som kan se verksamheten med andra ögon.

Att ta hjälp av en extern aktör och redovisningsbyrå kan handla om tjänster som bland annat rör:

  •      Lönsamhetsanalyser
  •      Företagsvärderingar
  •      Revisionsrådgivning vid bokslut

Baker Tilly Mapema, en revisionsbyrå verksam i Stockholmsområdet enligt kvalitetssäkrande ramverket REKO. De har förbättrat bolags verksamheter sedan 1975 genom tidsbesparingar, ekonomiska besparingar och har varit rådgivare till en mängd bolag. För att optimera uppdragsgivares verksamhet sköter Baker Tilly Mapema även regelbunden uppföljning för ständig förbättring.  

Genomför din revision med en trygg och gedigen revisionsbyrå som lägger högt engagemang för att förbättra för dig och ditt bolag.