Det finns flera orsaker till varför man skulle vilja ombilda sitt handelsbolag eller enskilda firma till ett aktiebolag. Kanske behöver du eller ni tillföra nytt kapital till bolaget? Kanske vill ni slippa vara personligt knutna till verksamheten? Eller så har bolaget kanske helt enkelt vuxit sig så pass stor att nästa steg är en ombildning. Där finns dock vissa saker som kan vara bra att ha i åtanke när man ska ombilda sin enskilda firma till ett aktiebolag och det handlar främst om saker som berör den administrativa processen av ombildningen. Du måste bland annat ha registrerat i förväg innan ombildningen sker och du måste även ha tillräckligt med kapital för en insättning i det nya aktiebolaget. Det kan därför vara smidigare att ta hjälp av en firma som är experter på just ombildning av olika bolagsformer till aktiebolag. Då betalar du helt enkelt en avgift och låter det externa parten ta hand om allt det praktiska kring ombildningen. Då en ombildning kan ta tid möjliggör detta alternativ för dig att fortsätta fokusera på din kärnverksamhet samtidigt som ombildningen till ett aktiebolag sköts av någon annan.

Att ombilda till ett aktiebolag blir för många ett naturligt nästa steg i bolagets utveckling vare sig man vill det eller inte. Även om det inte alltid är nödvändigt att ombilda till ett aktiebolag så är det i många fall så att ett aktiebolag lämpar sig bättre för dig som exempelvis planerar att anställa avlönad personal in i verksamheten. En ombildning till ett aktiebolag medför också som nämnt tidigare att du som ägare av bolaget slipper juridiska och ekonomiska påföljder som kan drabba bolaget, med ett aktiebolag är du helt frikopplad från bolaget i den typen av scenario.