GDPR är den nya lagstiftning som avser regleringen gällande hur man skall handskas och behandla personuppgifter inom Europeiska Unionen. Både privata aktörer och offentliga sådana är enligt lag skyldiga att arbeta efter GDPR, vilket är något som har varit tuffare för vissa aktörer än andra. Oftast kräver denna typen av omfattande lagändringar eller regleringar någon form av expertis för att den enskilda organisationen skall kunna följa det nya reglementet på ett så korrekt sätt som möjligt. Därför är det nu allt mer företag och organisationer som väljer att anlita kunnig personal inom specifikt GDPR för att upprätthålla de krav och följa de riktlinjer som finns.

rekrytering gdpr

Det kan då vara skönt att vända sig till ett rekryteringsbolag som är nischat på marknaden och har rätt kompetenser, nätverk och erfarenheter för att hjälpa din organisation med att hitta och rekrytera rätt kompetens inom GDPR.

Detta i sin tur leder en in på frågan vilket rekryteringsbolag man bör vända sig till. Där finns många rekryteringsbolag där ute och det kan därför ibland vara svårt att vet hur man ska ta reda på vilket som bäst kan uppfylla ens rekryteringsbehov. En aspekt som kan vara värd att ta in i beräkningen när du väljer rekryteringsbolag är huruvida de som sysslar med rekrytering inom just GDPR själva har erfarenhet av att arbeta med lagstiftningen. En sådan erfarenhet som rekryterare brukar kunna ge en antydan om att rekryteringsbolaget besitter viktiga insikter när det kommer till vad deras kunder kan tänkas efterfråga i sin rekrytering.