För dig som vill satsa på en fasadrenovering finns det flera olika alternativ att välja mellan, där murning, puts och trä är de vanligaste valen. De olika alternativen har sina egna unika fördelar och nackdelar. Murning, till exempel, är i princip helt underhållningsfritt.

För att få en snygg och hållbar fasad är det viktigt med ett noggrant utfört underarbete. Slarv med detta moment straffar sig alltid.

Fasadtvätt

Alla fasader behöver underhållas, och det finns många företag som arbetar med just detta. Vanliga tjänster som erbjuds är högtryckstvätt, blästring, tegelrenovering, kemisk färgborttagning, och hydrofobering.

Alla dessa rengör fasaden på olika sätt. Tillvägagångssätten skiljer sig bland annat beroende på vilket material fasaden är gjord av.

Putsning

Att putsa fasaden skyddar den underliggande konstruktionen, som oftast en tegelmur men även kan vara gjord av lättbetong. Man kan använda sig av flera sorters ytputs, däribland slätputs, stänkputs, och rivputs. Ibland behöver en putsad fasad bara rengöras med högtryckstvätt. I de fall fasaden är gammal kan hela putsningen behöva knackas bort. I andra fall  kan skadad puts utan problem ersättas med ny.

Hur ofta en fasad behöver underhållas varierar beroende på vilken sorts miljö fasaden utsätts för.

Renovering av träfasader

En målad fasad måste först rengöras. Använd en vattenslang inställd på bred stråle för att blöta fasaden, och tvätta sedan ytorna. Vid stora mängder mögel är det bra att använda sig av en specifik alg- och mögeltvätt. Tvätta sedan nedifrån och upp med en tvättsvamp, och skrubba de utsatta ytorna hårt med en borste. Spola sedan med vatten uppifrån och ned, och ta sedan bort lössittande färg med en borste efter att väggen har torkat. Fasader som är målade med linoljefärg ska helst målas om med ny linoljefärg.

Om du är intresserad av en fasadrenovering så kan vi rekommendera AB Puts & Fasadtvätt. De har mycket erfarna arbetare samt bra priser. Besök deras hemsida för mer information.