De flesta företag, oberoende av storlek och bransch, ställs någon gång inför situationer som kräver att snabbt agerande att anställa nya personer till viktiga nyckelroller eller chefspositioner.

Ofta handlar det om att tillsätta en position under en tidsbegränsad period, vilket gör det extra viktigt att personen i fråga kan rycka in med kort varsel. Gärna utan någon längre upplärningsperiod.

Många företag sköter denna rekryteringsprocess på egen hand. De flesta brukar inse relativt snabbt är hur tidskrävande, energikrävande, kostsamt och svårt det kan vara. Vanligt är då att man överlämnar processen till ett rekryteringsföretag som kan hjälpa  till att identifiera lämpliga kandidater för chefspositioner med specifik kompetens och expertis.

Fördelar med att anlita ett rekryteringsföretag

Chefsrekrytering kan vara aktuellt inom alla branscher vid en rad olika situationer. Med ett rekryteringsföretag brukar det vara möjligt att hyra in en chef under tidsbestämd period vid exempelvis föräldraledighet, sjukskrivning, uppsägning eller under ett projekt som leder till ökad arbetsbelastning.

En stor fördel med att hyra in en tillfällig chef är att man kan välja att rekrytera om personen känns rätt för rollen.

Rekryteringsföretag lämnar ofta en garanti på att rätt person med den kompetens och erfarenhet som krävs tillsätts. På så vis minskas också risken för felrekryteringar – och massor med värdefull tid frigörs att fokusera på kärnverksamheten!